MRT là gì?

MRT là từ viết tắt của Mass Rapid Transport, mạng lưới giao thông công cộng cao tốc. Hệ thống vận chuyển công cộng này có phạm vi hoạt độn...
Read More