Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, các tuyến đường!

Các tuyến chính qua Hà Nội Tuyến Nhổn - ga Hà Nội (tuyến số 3) Tuyến đường sắt này có chiều dài 12,5 km với 9,6 km đi trên cao và 2,9 km đ...
Read More